Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventieprojecten. Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie. We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal. Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Omvang huishoudelijk restafval, kg per bewoner per jaar

CBS statistiek Huishoudelijk afval

2020

77

geen data bekend

2021

72

158

Hernieuwbare energie, als % van totale energieverbruik gemeente.

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

2019

5,9%

geen data bekend

2020

13,2%

geen data bekend

 

Lasten

x €1.000
Begroot € 27.435
Gerealiseerd € 24.228
Afwijking € 3.207
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45