Programmalijnen

Overzicht

In het Mijlpalen van Meierijstad document zijn 5 centrale thema’s benoemd: participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Het college heeft deze thema’s ondergebracht in één of meerdere programmalijnen. Aanvullend op de centrale thema’s heeft het college de programmalijnen omgevingswet, organisatieontwikkeling en inclusie vastgesteld. Het thema innovatie is vanaf 2021 opgenomen in twee programmalijnen, participatie en organisatieontwikkeling. In 2020 was het nog een afzonderlijke programmalijn.
Het werken met programmalijnen is een passende werkwijze voor de organisatie om bestuurlijke ambities te bereiken. Het gaat hierbij om complexe vraagstukken met een veranderopgave. De activiteiten van de programmalijnen lopen als een “breipen” door meerdere begrotingsprogramma’s. Daardoor ontstaat een matrixorganisatie om activiteiten in samenhang op te pakken.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45