Programmalijnen

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treedt in werking in 2022. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

De gemeenteraad heeft in 2022 in verschillende bijeenkomsten en beeldvormende avonden zijn opvattingen  over de inrichting van de kerninstrumenten de gewenste participatie bij het proces van de toekomst-/omgevingsvisie gegeven. Dit heeft geleid tot een achttal besluiten van de raad die van kracht worden op het moment dat de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt.
Verder is gestaag verder gewerkt via drie sporen:

  • spoor 1 Anders werken: Onder andere het inrichten van het nieuwe proces met daarin de intaketafel en omgevingstafel en het opleiden en trainen van medewerkers die met de Omgevingswet gaan werken;
  • spoor 2 Kerninstrumenten: Onder andere het opstellen van de toekomst-/omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma’s;
  • spoor 3 Informatievoorziening: Onder andere het implementeren van de applicaties waarmee we gaan werken en waarmee we aansluiten op de landelijke voorziening voor de Omgevingswet.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45