Programmalijnen

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

Alle activiteiten die uitgevoerd zijn vanuit de programmalijn gezondheid staan vermeld onder 7.1.1 stimuleren gezonde leefstijl en 7.1.2 Gezondheidsbeleid

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45