Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Gemiddelde WOZ waarde ( * € 1.000).

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2021

313

267

2022

345

297

Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen

BAG - bewerking ABF Research

2020

11,6

7,8

2021

13

8,7

Demografische druk, som aantal personen 0- 20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20- 65 jaar.

CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research

2021

74,1%

74,4%

2022

73,8%

74,9%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's.

COELO

2021

676

717

2022

803

825

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's.

COELO

2021

730

779

2022

860

901

 

Lasten

x €1.000
Begroot € 28.019
Gerealiseerd € 21.882
Afwijking € 6.137
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45