Programmalijnen

Inclusie

Ambitie

‘Iedereen kan meedoen’ is klare taal voor ‘Inclusie’. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken.

Activiteiten

  • In 2022 hebben we verschillende bewustwordingsactiviteiten georganiseerd: uitreikingen van de waarderingsprijs, cursussen, webinars, een leerlijn en diverse interne en externe acties tijdens de week van de toegankelijkheid.
  • De toegankelijkheidswerkzaamheden van onze gebouwen zijn bijna afgerond en worden Q1 2023 opgeleverd.
  • In 2022 heeft het college de lokale inclusie agenda 2022-2023 vastgesteld
  • Uniek sporten en positief sportklimaat is één van de speerpunten in de vastgestelde lokale inclusieagenda
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45