Programmalijnen

Duurzaamheid

Ambitie

We willen de verantwoordelijkheid nemen en samen de ambitie waarmaken om een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving te creëren in een circulaire economie. Hier en elders, nu en later.  De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen uit de doelstellingen die zijn neergelegd in het Mijlpalendocument, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie. Het proces om energieneutraal te zijn in 2050 is landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar.

Activiteiten

De integraliteit van het duurzaamheidsprogramma had in 2022 tot gevolg dat er 40 uitvoeringsprojecten verspreid zijn de hele begroting zijn uitgevoerd. Een groot aantal daarvan zijn meerjarig. In de verantwoording van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022 wordt daarvan verslag gedaan. Daarbij gaat het onder ander over de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de gemeente, duurzame mobiliteit, zuinige openbare verlichting, natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte en toename van openbaar groen. Verder betreft het de inzet op de circulaire economie, klimaatadaptatie in de vorm bestrijding van droogte, hittestress en wateroverlast Als gevolg van de energiecrisis is de energietransitie nog belangrijker geworden. Daarbij is sterker ingezet op energiebesparing en voorlichting. Ook zijn financiële maatregelen getroffen om de energiearmoede van burgers en verenigingen en instellingen enigszins te beperken.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45