Programma's

3 Economie

Meierijstad is toonaangevend in AgriFood Capital, waarbij Food de verbindende factor is. Wij investeren in een intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgangspunt. Onze winkelgebieden zijn in combinatie met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk, divers en levendig. Wij bieden ruimte voor innovatieve duurzame ontwikkeling van agrarische en recreatieve bedrijven in het buitengebied die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Functiemenging

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

2020

59,1%

52,0%

2021

59,2%

52,1%

Vestigingen (van bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

LISA

2020

151

145

2021

161

152,4

Toelichting:
De functiemenging index geeft de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Lasten

x €1.000
Begroot € 21.448
Gerealiseerd € 14.115
Afwijking € 7.334
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45