Jaarstukken 2022
 
Dit zijn de jaarstukken 2022 van de gemeente Meierijstad. Hierin blikken we terug naar de behaalde resultaten en financiën van het afgelopen jaar. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Bij de programma's staat aangegeven wat we wilden bereiken, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het gekost heeft.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45